ร่วมกิจกรรม 12 สิงหาคม 2563 เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ .จัตุรัส

13 ส.ค. 63