ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมรูป สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ อำเภอจัตุรัส

26 ต.ค. 58

23 ตุลาคม 2558 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประธานชุมชนที่ 1-2 กลุ่มองค์กรสตรีเทศบาล
ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมรูป สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ อำเภอจัตุรัส