ร่วมพิธีเปิดงานและถวายช้างเนื่องในงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล อ.จัตุรัส วันที่ 9 มีนาคม 2566

09 มี.ค. 66