สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2566 – 30 ก.ย. 2566)

04 ต.ค. 66