สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2558 วันที่ 13 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

16 เม.ย. 58

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2558 วันที่ 13 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก โดยการนำของท่านนายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์(นายกเทศมนตรี) รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการในพื้นที่เทศบาล ประธานชุมชนที่ 1 – 2 ประชาชนได้มาร่วมงาน