ายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์( นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ บรรยายพระราชกรณียกิจและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

13 มี.ค. 58

นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์( นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์
บรรยายพระราชกรณียกิจและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัวโคก
โดยมีสำนักงานชมรมคนรักในหลวง จ. ชัยภูมิ ในวันที่ 12 มีนาคม 2558
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ