เทศบาลตำบลหนองบัวโคก จัดโต๊ะหมู่ ประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

02 มิ.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :