เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ต้อนรับผู้ว่าราชการ จ. ชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร

09 ต.ค. 58

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ต้อนรับผู้ว่าราชการ จ. ชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร