เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ร่วมกับหน่วยราชการ กลุ่มองค์กรสตรีเทศบาล และประชาชนบ้านหนองบัวโคกได้จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ปี2562 ณ บริเวณสระบัวหลังศาลเจ้าพ่อขุนศรี

15 พ.ย. 62