เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ร่วมกับโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก ได้ดำเนินการวางท่อเพื่อระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์หน้าบริเวณโรงเรียน 19 มิ.ย.66

19 มิ.ย. 66