โครงการพัฒนาทักษะอาชีพในการถักกระเป๋าใส่แก้ว เก็บความเย็นด้วยเชือกยางพารา 9 พ.ค. 65 ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ

09 พ.ค. 65