โดยท่านนายกวิชัย ประภากรแก้วรัตน์(นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก) นายชลชิต ศรีโยธี(รองนายกเทศมนตรี)ประธานสภาเทศบาล-สมาชิกสภา ร่วมกับหน่วยงานราชการ

18 มิ.ย. 58

โดยท่านนายกวิชัย ประภากรแก้วรัตน์(นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก) นายชลชิต ศรีโยธี(รองนายกเทศมนตรี)ประธานสภาเทศบาล-สมาชิกสภา ร่วมกับหน่วยงานราชการ ประธานชุมชนที่1-2 และประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่ 18 มิย.58 เวลา 09.00 น.