12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ขอแสดงความยินกับแม่ดีเด่นเทศบาลตำบลหนองบัวโคก นางพยุงศรี เดชหัสดิน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่างของจังหวัดชัยภูมิ และแม่ตัวอย่างของประเทศ สาขาแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

12 ส.ค. 63