การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

26 มิ.ย. 62