ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา หรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ประกาศหรือใบปลิวสาธารณะ พ.ศ.2564

01 ธ.ค. 64