ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
230 หมู่ 9 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ : 0 4480 2095 แฟกซ์ :0 4480 2049
E-mail : webmaster@nongbuokhok.go.th