หมวดหมู่ข่าวสาร: ข่าวกิจกรรม

เรียน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกและผู้บริหารเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 2 เขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภากาชาดไทย อำเภอจัตุรัส กลุ่มพลังมวลชน ทุกภาคส่วน – ด้วยจังหวัดชัยภูมิกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ซึ่งกำหนดให้ทุกอำเภอจัดพิธีพร้อมกันทั้งจังหวัด – จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่าสุทธิโกศล หมู่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การแต่งกาย เครื่องแบบกากี คอพับ แขนยาว ประชาชนทั่วไป : ชุดผ้าไทย สีขาว สีครีม รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ครับ 10 ก.พ. 66