หมวดหมู่แผนพัฒนา: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน