นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคกพร้อมทีมงาน ตรวจความพร้อมบ้านผู้พิการ

03 ต.ค. 61