นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 1 เม.ย.2562

04 เม.ย. 62