ร่วมรำในพิธีเปิดงานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดใหญ่ชัยนคร (หนองบัวโคก)

01 มี.ค. 62