กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสโดย : YOTATHAI

E-mail : yotathai.com@gmail.com

IP : 183.88.22.78

กระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:17:36

ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น
บรรยายโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) และ วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ (ช่างกัน) ค่าลงทะเบียน 2,800 – 4,500 บาท
สนใจสมัคร>> http://training.yotathai.com/con-k.html <คลิก
โทร 097-919-1001 (คุณเนะ)
Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)
http://line.me/ti/p/@yotathai

โพสโดย : Svetlhqw

E-mail : i.rcze.n.kosvetla.na.s.2.03.0@gmail.com

IP : 45.132.194.22

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 15:32:08

Novyny

โพสโดย : Igoroxk

E-mail : s.h.k.u.tk.o.vigo.re.c.ze.k.b.es.t@gmail.com

IP : 45.132.194.22

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 16:04:10

Ukraine

โพสโดย : Svetlore

E-mail : ir.cz.e.n.kos.v.e.tl.a.nas.203.0@gmail.com

IP : 156.146.55.165

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 01:17:12

Novyny

โพสโดย : Igorngu

E-mail : s.hk.u.t.k.o.vigor.e.c.ze.k.bes.t@gmail.com

IP : 156.146.55.165

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 02:21:24

Ukraine

โพสโดย : Svetlspq

E-mail : ir.cz.e.nk.osvet.lanas.2.0.30@gmail.com

IP : 138.199.56.227

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 09:07:36

Novyny

โพสโดย : Igorkgy

E-mail : sh.kut.k.ov.ig.oreczek.b.es.t@gmail.com

IP : 138.199.56.227

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 10:17:20

Ukraine

โพสโดย : Svetlanaqwc

E-mail : kric.z.i.k.ov.a.ya.s.ve.t.lana@gmail.com

IP : 195.80.150.214

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 21:14:47

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Veronatkb

E-mail : v.ero.n.ika.s.l.o.b.oda.n.ovich@gmail.com

IP : 176.125.229.134

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 12:26:08

Life

โพสโดย : Veronahmd

E-mail : v.er.o.n.i.kas.l.ob.od.an.ov.ich@gmail.com

IP : 165.231.182.147

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 23:33:34

Life

โพสโดย : Julienj

E-mail : anj.el.ik.al.opistuc.k.lo.ve@gmail.com

IP : 178.175.130.250

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 07:41:09

โพสโดย : Leonicx

E-mail : le.onid.shko.roben.ko.vv.ya@gmail.com

IP : 37.46.115.52

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 03:21:00

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Serghoo

E-mail : striu.o.koffst.if.f.almo.st@gmail.com

IP : 146.70.8.7

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 01:30:01

Novost

โพสโดย : Vilianacmq

E-mail : villanu.m.o.r.uch.ko.m.ost@gmail.com

IP : 195.80.150.216

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 19:16:24

Novost

โพสโดย : Serzzgj

E-mail : s.erzkru.togol.o.vth.em.a.n@gmail.com

IP : 176.125.229.142

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 18:08:38

coin

โพสโดย : Serzuca

E-mail : ser.z.kr.u.togol.o.vt.h.eman@gmail.com

IP : 196.196.53.35

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 03:09:03

coin

โพสโดย : Evamtp

E-mail : evas.tog.o.duklov.el.if.e@gmail.com

IP : 37.46.115.53

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 02 ธันวาคม 2565 เวลา : 17:50:32

Med

โพสโดย : Irinhgc

E-mail : i.rin.a202.0.k.obzar2.0.2.0@gmail.com

IP : 156.146.55.173

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 04 ธันวาคม 2565 เวลา : 22:07:10

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Irinwpm

E-mail : ir.in.a.20.20k.obza.r20.2.0@gmail.com

IP : 185.245.85.235

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 15 ธันวาคม 2565 เวลา : 23:40:09

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Veronaive

E-mail : v.er.o.n.asku.t.en.k.o.a.l.lsta.r@gmail.com

IP : 194.32.122.15

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 16 ธันวาคม 2565 เวลา : 14:15:31

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Davidibe

E-mail : s.e.m.ec.z.enk.o.davidb.i.g.ma.n@gmail.com

IP : 216.24.213.205

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 24 ธันวาคม 2565 เวลา : 23:25:11

coin

โพสโดย : Veronazte

E-mail : ve.r.o.n.askut.en.koalls.t.a.r@gmail.com

IP : 165.231.182.148

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 27 ธันวาคม 2565 เวลา : 23:23:22

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Davidnhl

E-mail : s.em.e.c.zen.ko.d.a.v.idb.ig.man@gmail.com

IP : 185.51.134.86

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 30 ธันวาคม 2565 เวลา : 11:32:17

coin

โพสโดย : Eldaredx

E-mail : alek.sejs.t.u.koru.k.o.v.2.0.4.8@gmail.com

IP : 154.6.130.19

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 01 มกราคม 2566 เวลา : 05:00:47

coin

โพสโดย : Ilushikuha

E-mail : sk.r.eb.cov.il.iush.ka208.6@gmail.com

IP : 86.106.74.252

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 02 มกราคม 2566 เวลา : 01:07:39

โพสโดย : Eldarohq

E-mail : a.l.eks.e.j.st.uk.or.uk.ov2048@gmail.com

IP : 185.245.85.235

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 04 มกราคม 2566 เวลา : 07:56:40

coin

โพสโดย : Ilushikcoa

E-mail : s.kr.eb.cov.i.liu.s.hk.a2.0.86@gmail.com

IP : 185.245.85.235

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 04 มกราคม 2566 เวลา : 14:01:04

โพสโดย : Viktoribbi

E-mail : vikt.o.ria.ilo.v.e.b.ack.c.ham@gmail.com

IP : 195.80.150.219

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 07 มกราคม 2566 เวลา : 04:30:16

Cinema

โพสโดย : Vikiejo

E-mail : s.h.u.p.l.et.c.ov.av.i.ktori.ia@gmail.com

IP : 195.80.150.219

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 07 มกราคม 2566 เวลา : 14:24:48

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Robkea

E-mail : ro.ber.tbr.own.mo.o.nman.s@gmail.com

IP : 196.196.53.40

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 08 มกราคม 2566 เวลา : 03:41:06

Novost

โพสโดย : Viktorihsc

E-mail : vi.kt.o.riail.o.v.eb.ackc.h.a.m@gmail.com

IP : 196.196.53.40

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 08 มกราคม 2566 เวลา : 11:48:08

Cinema

โพสโดย : Vikiuaq

E-mail : shuplet.co.v.a.vikt.o.ri.ia@gmail.com

IP : 45.88.97.154

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 08 มกราคม 2566 เวลา : 21:44:54

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Viktoritjq

E-mail : vi.k.t.oriai.l.o.v.eb.ack.cham@gmail.com

IP : 165.231.182.131

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 มกราคม 2566 เวลา : 10:16:16

Cinema

โพสโดย : Viktoriudt

E-mail : viktoriail.ov.eba.ck.c.ha.m@gmail.com

IP : 154.6.130.12

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 13 มกราคม 2566 เวลา : 00:06:37

Cinema

โพสโดย : Robele

E-mail : r.ob.er.t.bro.w.n.m.oo.n.man.s@gmail.com

IP : 84.239.40.209

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 16 มกราคม 2566 เวลา : 11:00:42

Novost

โพสโดย : Robqni

E-mail : rob.ert.bro.wn.m.o.o.n.ma.ns@gmail.com

IP : 45.88.97.136

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 27 มกราคม 2566 เวลา : 02:57:27

Novost

ยกเลิก