กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสโดย : YOTATHAI

E-mail : yotathai.com@gmail.com

IP : 183.88.22.78

กระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:17:36

ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น
บรรยายโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) และ วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ (ช่างกัน) ค่าลงทะเบียน 2,800 – 4,500 บาท
สนใจสมัคร>> http://training.yotathai.com/con-k.html <คลิก
โทร 097-919-1001 (คุณเนะ)
Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)
http://line.me/ti/p/@yotathai

โพสโดย : Svetlcic

E-mail : i.r.c.z.en.k.os.ve.t.lana.s2030@gmail.com

IP : 193.176.85.78

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 04:49:10

Novyny

โพสโดย : Davidqvs

E-mail : s.eme.c.z.enkod.a.vidb.ig.ma.n@gmail.com

IP : 193.176.85.78

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 06:55:27

coin

โพสโดย : Davidekf

E-mail : se.m.e.czen.kod.avi.d.bi.g.m.a.n@gmail.com

IP : 146.70.52.7

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 07:27:51

coin

โพสโดย : Svetldut

E-mail : i.rczenk.o.sv.e.t.lanas.203.0@gmail.com

IP : 146.70.52.7

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 07:27:58

Novyny

โพสโดย : Svetlfcq

E-mail : i.rcze.nk.os.ve.t.l.an.as.2.03.0@gmail.com

IP : 156.146.50.74

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 04:13:15

Novyny

โพสโดย : Davidowa

E-mail : sem.ec.z.e.n.ko.d.av.i.d.b.igman@gmail.com

IP : 156.146.50.74

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 04:13:16

coin

โพสโดย : Svetlbhu

E-mail : irc.z.e.nkos.ve.tlana.s.2030@gmail.com

IP : 156.146.50.74

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 11:49:12

Novyny

โพสโดย : Ivangjg

E-mail : sk.u.te.n.k.oivan.t.h.e.b.estyes@gmail.com

IP : 178.175.130.251

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 18:24:14

news

โพสโดย : Svetlanabqv

E-mail : k.r.ic.zi.k.o.v.a.yasv.et.la.na@gmail.com

IP : 178.175.130.251

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 19:00:39

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Ivanbha

E-mail : sk.u.t.en.koi.v.ant.h.e.be.st.y.es@gmail.com

IP : 178.175.130.254

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 02:34:04

news

โพสโดย : Svetlanakff

E-mail : k.r.ic.zik.o.v.a.y.a.sv.et.la.n.a@gmail.com

IP : 178.175.130.254

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 05:43:21

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Ivandot

E-mail : sk.ut.en.koivanth.e.b.e.st.y.es@gmail.com

IP : 178.175.130.254

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 10:25:30

news

โพสโดย : Igorcqg

E-mail : s.h.ku.tk.ovi.gore.c.ze.k.best@gmail.com

IP : 178.175.130.254

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:41:53

Ukraine

โพสโดย : Svetlanarrn

E-mail : kr.i.czik.o.va.ya.sv.e.tlana@gmail.com

IP : 178.175.130.254

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:43:32

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Svetlanaynr

E-mail : kri.cz.ik.o.va.y.a.sv.e.tlan.a@gmail.com

IP : 156.146.50.40

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 20:58:45

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Igorhqo

E-mail : shk.utko.vig.o.reczek.b.e.s.t@gmail.com

IP : 156.146.50.40

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 21:01:06

Ukraine

โพสโดย : Svetlanamia

E-mail : kri.c.zikovay.asvet.la.n.a@gmail.com

IP : 193.176.84.84

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 04:47:15

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Igorttn

E-mail : shkutk.ov.igo.r.ec.ze.k.b.e.s.t@gmail.com

IP : 193.176.84.84

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 04:58:32

Ukraine

โพสโดย : Svetlanadov

E-mail : kricz.i.kov.aya.sve.tl.a.n.a@gmail.com

IP : 193.176.84.84

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:14:22

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Igorles

E-mail : s.h.kut.kovi.go.re.c.ze.k.b.est@gmail.com

IP : 193.176.84.84

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:33:16

Ukraine

โพสโดย : Leonmzu

E-mail : l.eo.n.id.s.hk.o.ro.b.e.nkovv.ya@gmail.com

IP : 188.213.34.13

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 17:17:12

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Veronabss

E-mail : v.eron.i.kasl.o.bo.d.a.nov.ic.h@gmail.com

IP : 188.213.34.13

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 17:22:55

Life

โพสโดย : Leongzy

E-mail : l.eo.n.id.sh.k.orob.enko.v.vya@gmail.com

IP : 146.70.52.14

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 03:22:08

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Vikihkf

E-mail : s.hu.p.letcovav.ikt.oriia@gmail.com

IP : 176.125.229.145

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 03:25:23

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Ilushikulw

E-mail : s.kr.ebc.o.vil.i.us.h.k.a2.086@gmail.com

IP : 176.125.229.145

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 05:58:18

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Vikivia

E-mail : s.hu.plet.c.o.v.av.i.ktor.iia@gmail.com

IP : 176.125.229.145

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 10:15:28

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Levjnb

E-mail : sucho.ruv.sk.i.y.an.at.o.l.iyy@gmail.com

IP : 185.245.85.233

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 23:24:47

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Levecn

E-mail : s.u.c.h.oruv.ski.y.a.n.at.oliy.y@gmail.com

IP : 185.99.3.74

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 07:48:54

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Stasenisr

E-mail : st.a.s.e.n.ok.str.u.okov2.14.8@gmail.com

IP : 37.46.115.46

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 02:05:20

urenrjrjkvnm

โพสโดย : Stasenudb

E-mail : stase.no.ks.t.r.u.o.kov.21.4.8@gmail.com

IP : 193.176.84.127

ตอบกระทู้ : ขออนุญาต ขอเชิญอบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” วันที่ 3 – 5 มี.ค. 64 จ.ขอนแก่น

โพสเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 02:07:23

urenrjrjkvnm

ยกเลิก