เลือกหมวดหนังสือ :
คัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 55 
 
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น  [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 16 
 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ก.พ.62 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 49 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 26 
 
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 56 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 49 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 563
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org