เลือกหมวดหนังสือ :
**ด่วนที่สุด**การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
 
**ด่วนที่สุด**เปลี่ยนกำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกลฯ  [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
 
การส่งหนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ อบจ.ชย. และ ทม. ชัยภูมิ เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชย. และ ทม.ชัยภูมิ เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณืภัยแล้ง ปี 2561/62 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 11/2561  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 537
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org